Nadcházející události

18. dubna
18.00, Fara Želešice
21. dubna
10.45, Želešice
25. dubna
18.00, Fara Želešice
28. dubna
10.45, Želešice
2. května
18.00, Fara Želešice
9. května
18.00, Fara Želešice
16. května
18.00, Fara Želešice
Kalendář akcí
Všechny události

Aktuálně

Současné | 2024 | 2023

Agapé - neformální velikonoční oslava

Milí far­ní­ci, sejdě­me se po so­bot­ní vi­gi­lii na faře a oslav­me spo­leč­ně u pl­né­ho sto­lu to, že Je­žíš nám ot­ví­rá brá­nu do Ži­vo­ta. 

Tereza Holčapková
26. března 2024

Synoda pokračuje!

Se­tká­ní sku­pi­nek - roz­ho­vo­ry a hle­dá­ní cest pro ži­vot v církvi, v naší far­nos­ti. 

Na 9. ho­di­nu na Vel­ký pá­tek jste zvá­ni všich­ni, kte­ří máte zá­jem o ži­vot ve far­nos­ti na faru do Že­le­šic.

Tereza Holčapková
26. března 2024

Diecézní ministrantská pouť - Benediktinský klášter Rajhrad

Koná se 27.dub­na. Sraz ve 13 hod před kos­te­lem sv.Pa­t­ra a Pav­la v Raj­hra­dě. Nut­ná před­cho­zí re­gis­tra­ce. Po­drob­nos­ti v pří­lo­ze.

Miloš Korger
4. března 2024