Nadcházející události

18. dubna
18.00, Fara Želešice
21. dubna
10.45, Želešice
25. dubna
18.00, Fara Želešice
28. dubna
10.45, Želešice
2. května
18.00, Fara Želešice
9. května
18.00, Fara Želešice
16. května
18.00, Fara Želešice
Kalendář akcí
Všechny události

Kontakt

P. Vojtěch Libra, farář

by­tem na faře v Mo­ra­va­nech,
Vnitř­ní 41/13, 664 48 Mo­ra­va­ny

Tel.: +420 721 933 622

E-mail: mo­ra­va­ny@die­ce­ze.cz

Římskokatolická farnost Želešice

Far­ní 138, 664 43 Že­le­ši­ce

IČ: 65264070

Ban­kov­ní účet: 4926559359/0800, Čes­ká spo­ři­tel­na

E-mail: ze­le­si­ce@die­ce­ze.cz

Miloš Korger

Sprá­va ob­sa­hu webu

E-mail: far­niwebze­le­si­ce@cen­t­rum.cz