Kontakt

P. Vojtěch Libra, farář

by­tem na faře v Mo­ra­va­nech,
Vnitř­ní 41/13, 664 48 Mo­ra­va­ny

Tel.: +420 721 933 622

E-mail: mo­ra­va­ny@die­ce­ze.cz

Římskokatolická farnost Želešice

Far­ní 138, 664 43 Že­le­ši­ce

IČ: 65264070

Ban­kov­ní účet: 4926559359/0800, Čes­ká spo­ři­tel­na

E-mail: ze­le­si­ce@die­ce­ze.cz

Miloš Korger

Sprá­va ob­sa­hu webu

E-mail: far­niwebze­le­si­ce@cen­t­rum.cz