Nadcházející události

18. července
18.00, Fara Želešice
25. července
18.00, Fara Želešice
1. srpna
18.00, Fara Želešice
8. srpna
18.00, Fara Želešice
15. srpna
18.00, Fara Želešice
18. srpna
10.45, Želešice
Kalendář akcí
Všechny události

Kontakt

P. Vojtěch Libra, farář

by­tem na faře v Mo­ra­va­nech,
Vnitř­ní 41/13, 664 48 Mo­ra­va­ny

Tel.: +420 721 933 622

E-mail: mo­ra­va­ny@die­ce­ze.cz

Římskokatolická farnost Želešice

Far­ní 138, 664 43 Že­le­ši­ce

IČ: 65264070

Ban­kov­ní účet: 4926559359/0800, Čes­ká spo­ři­tel­na

E-mail: ze­le­si­ce@die­ce­ze.cz

Miloš Korger

Sprá­va ob­sa­hu webu

E-mail: far­niwebze­le­si­ce@cen­t­rum.cz