Nedělní ohlášky

9.16. června 2024

Ohlášky 10. neděle v mezidobí

Ne 

9.6.

10. ne­dě­le v me­zi­do­bí

1. sv. při­jí­má­ní dětí

Mše sv. 10:45

Za So­fii, Emu a je­jich ro­di­ny

Po

10.6.

  

Út

11.6.

  

St

12.6.

Pa­mát­ka sv. Bar­na­bá­še,

 apoš­to­la 

 

Čt

13.6.

Pa­mát­ka sv. An­to­ní­na z Pa­do­vy, kně­ze a uči­te­le církve

Mše sv. 17:00 v kos­te­le

ZÁ­DUŠ­NÍ MŠE ZA FRANZ VON FEL­BIN­GE­RA

14.6.

  

So

15.6.

  

Ne

16.6.

11. ne­dě­le v me­zi­do­bí

Mše sv. 10:45

Za ze­mře­lé­ho Jo­se­fa Chyt­ku, zemř. ro­di­če a duše v očist­ci

 

  • Ve čtvr­tek po ranní mši sv. v 9:00 v Mo­ra­va­nech vy­ra­zí muži na pěší pouť k Panně Ma­rii do Ji­mra­mo­va.