FARNÍ ODPOLEDNE k závěru školního roku

Koná se ve čtvr­tek 20. červ­na od 17 ho­din na far­ní za­hra­dě v Že­le­ši­cích.

Pro­gram:

- mše sva­tá na faře
- ob­čer­stve­ní
- Bib­lic­ké rost­li­ny v hrách a tvo­ře­ní
- spo­leč­né po­be­se­do­vá­ní se zpě­vem
 Přijď­te, tě­ší­me se na vás :-) .       
far­ní­ci Že­le­ši­ce- Bib­lic­ké rost­li­ny v hrách a tvo­ře­ní 

 spo­leč­né po­be­se­do­vá­ní se zpě­vem
 Přijď­te, těší se na vás far­ní­ci Že­le­ši­ce

Miloš Korger
11. června 2024

přednáška FRANZ RITTER VON FELBINGER 180 LET 1844 - 1906

Obec Že­le­ši­ce vás všech­ny zve na dal­ší před­náš­ku z his­to­rie naší obce - ten­to­krát o zná­mém ma­lí­ři, vy­ná­lez­ci po­trub­ní poš­ty a že­le­šic­kém pa­tri­o­to­vi, kte­rým byl FRANZ RIT­TER VON FEL­BIN­GER. Před­náš­ka se usku­teč­ní  ve čtvr­tek 13 červ­na po zá­duš­ní mši v kos­te­le v Že­le­ši­cích od 18 ho­din. Bliž­ší in­for­ma­ce viz pří­lo­ha.
 

Miloš Korger
4. června 2024
Všechny aktuality