Kalendář

slavnost Božího těla v Želešicích

neděle 02. června 2024

vzhle­dem k prv­ní­mu Sva­té při­jí­má­ní v Mo­ra­va­nech mo­hou být změ­ny v za­čát­cích mší

Miloš Korger
21. dubna 2024