Kalendář

Mše svatá Moravany

pátek 02. června 2023, 16.30
Moravany

Noc kos­te­lů Mo­ra­va­ny.Za­čí­ná mší sva­tou v 16 30 hod a po­kra­ču­je pro­gra­mem - viz le­tá­ček.

Miloš Korger
30. března 2023