Kalendář

Začíná novéna k Božímu milosrdenství

pátek 07. dubna 2023

Za­čí­ná no­vé­na k Bo­ží­mu mi­lo­sr­den­ství

Miloš Korger
1. dubna 2023