Kalendář

Farní pouť na Vysočinu

sobota 25. května 2024

Do Slav­ko­vic - kap­le Bo­ží­ho Mi­lo­sr­den­ství a na Ze­le­nou horu - pro­hlíd­ka ba­zi­li­ky s vý­kla­dem. Při­hla­šo­vá­ní - viz. se­znam na sto­leč­ku v kos­te­le.

Tereza Holčapková
26. března 2024