Kalendář

Mše svatá - Želešice - za rodinu Míškovu, Minaříkovu a duše v očistci

neděle 30. června 2024, 10.45
Želešice

Mše sva­tá - Že­le­ši­ce

Štěpán Langášek
6. listopadu 2023