Kalendář

Mše svatá - Želešice - za rodinu Vrbkovu, Molnárovu a duše v očistci

neděle 02. června 2024, 10.45
Želešice

Mše sva­tá - Že­le­ši­ce

Štěpán Langášek
5. listopadu 2023