Kalendář

Mše svatá - Želešice - za rodinu Sehnalovu, Růžičkovu a Tulisovu a duše v očistci

neděle 26. května 2024, 10.45
Želešice

Mše sva­tá - Že­le­ši­ce

Štěpán Langášek
11. února 2024