Kalendář

Mše svatá - Želešice - za Emilii a Františka Brychtovy a duše v očistci

neděle 26. listopadu 2023, 10.45
Želešice

Mše sva­tá - Že­le­ši­ce

Štěpán Langášek
19. března 2023