Kalendář

Mše svatá - Želešice - za rodiče Šeligovy, Jarošovy, Bohumila Ohemu, sourozence, švagry, švagrové a duše v očistci

neděle 18. června 2023, 10.45
Želešice

Mše sva­tá - Že­le­ši­ce

Štěpán Langášek
19. března 2023