Kalendář

Mše svatá - Želešice - za Josefa Chytku, živou a zemřelou rodinu Chytkovu, Dvořákovu, Kudovu, Kleinovu a duše v očistci

neděle 11. června 2023, 08.30
Želešice

Mše sva­tá - Že­le­ši­ce

Štěpán Langášek
19. března 2023