Kalendář

Mše svatá - Želešice - za rodinu Vrbkovu, Molnárovu a duše v očistci

neděle 04. června 2023, 10.45
Želešice

Mše sva­tá - Že­le­ši­ce

Štěpán Langášek
19. března 2023