Kalendář

Mše svatá - Želešice - za rodinu Chvalkovských, Zykovi, Bělíkovi, Fafílkovi a duše v očistci

neděle 28. května 2023, 10.45
Želešice

Mše sva­tá - Že­le­ši­ce

Štěpán Langášek
19. března 2023